Select Page

ข้อควรระวัง ในการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล มอเตอร์และไฟฟ้า ย่อมต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานทั้งหมด หนึ่งในนั้นคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ โดยเฉพาะการใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่เครื่องมักจะเป็นขนาดกลางและส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องแบบดีเซล ซึ่งเครื่องประเภทนี้มักจะร้อนเร็วและปล่อยมลพิษออกมาค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงต้องระมัดระวังให้ดี ขอแนะนำเรื่องควรระวังที่ผู้ใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมควรรู้ ดังนี้

แนะนำวิธีการเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพดีที่สุด

1.ความปลอดภัย

เรื่องของความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้นผู้ใช้งานเครื่องภายในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีความรู้โดยตรง สามารถควบคุมเครื่องได้ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าเครื่องมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น รู้ว่าควรวางและไม่ควรวางอะไรบ้างใกล้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมไปถึงการเชื่อมต่อชิ้นส่วนการทำงานของเครื่อง การควบคุมเครื่อง และเมื่อเครื่องเกิดปัญหาตรงจุดใดจุดหนึ่ง จะต้องรู้ทันและหยุดการทำงาน พร้อมการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งคนทำงานและพื้นที่โดยรวม เมื่อเห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วจะต้องให้หยุดทำงานทันที และกันคนออกจากพื้นที่โดยด่วน ทั้งยังต้องมีการแขวนป้ายเตือนที่เห็นได้อย่างชัดเจนในขณะซ่อมแซมอีกด้วย

2.การดูแลและตรวจสอบ

การดูแลทำความสะอาดและการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมอเตอร์ และวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งถ้าเป็นการใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีผู้รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงและจะต้องมีการจดบันทึกการตรวจสอบต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนตลอด พร้อมการตรวจสอบทุกส่วนที่ถูกกำหนดไว้ภายในคู่มือของความปลอดภัย เพื่อทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น, น้ำหล่อเย็นแบตเตอรี่ และของเหลวต่าง ๆ ภายในเครื่องดีเซล, การตรวจดูอายุของแบตเตอรี่ เมื่อหมดแล้วต้องรีบเปลี่ยน, การกดปุ่มต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงใช้งานได้ตามปกติหรือไม่, การเติมน้ำมันอย่างถูกต้อง, การกระตุ้นปุ่มไฟฟ้า, การปรับแรงดันที่เหมาะสม, การตรวจสอบเบรกเกอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการตรวจสอบทุกส่วนของเครื่องเป็นประจำตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

Add Line : @Bangkokgen Add Line : @Bangkokgen

3.การฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนที่มีความเกี่ยวข้อง หรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมอย่างจริงจัง เพื่อให้รู้ถึงการทำงานร่วมกับเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง พร้อมการมีเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์สำหรับป้องกันการเกิดอันตรายต่าง ๆ ในขณะทำงานไว้อย่างครบถ้วน เพื่อทำให้ทุกการใช้งาน การตรวจสอบ และการดูแลเป็นไปอย่างปลอดภัยต่อพนักงานทุกคนมากที่สุด ดังนั้นการฝึกอบรมจะเป็นการทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความประมาทลงได้มากอีกด้วย

การเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ

4.การสังเกต

การสังเกตถือว่ามีความสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะผู้ที่ใช้งานหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง จะสัมผัสได้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังคงทำงานได้ดีตามปกติหรือไม่ เพราะถ้ามีปัญหาเรื่องควันออกมามากผิดปกติ มีความร้อนสูงเกินไป มีเสียงผิดปกติ โดยเป็นเสียงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เครื่องเริ่มสั่นแรง มีน้ำมันรั่ว หรือมีปัญหาใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบข้างแบบผิดปกติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จะต้องรีบแจ้งกลับทางผู้รับผิดชอบโดยตรงทันที เพื่อทำการซ่อมแซมหรือหยุดการทำงานลงแล้วเข้าตรวจสอบโดยด่วน

5.การใช้งานอย่างถูกต้องตามคู่มือ

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล หรือเครื่องใด ๆ ที่จะต้องเชื่อมต่อกับไฟฟ้า มีมอเตอร์และมีการใช้งานที่ต้องรักษาความปลอดภัย จะมีคู่มือมาเสมอ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามคู่มือที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแต่ละแบรนด์และแต่ละรุ่น จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรทำตามคู่มือเป็นหลัก เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด ที่สำคัญคือภายในคู่มือจะมีการระบุถึงวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบบเบื้องต้นและวิธีการดูแลรักษาการตรวจสอบเครื่อง พร้อมไปด้วยการเคลมเมื่อเกิดปัญหาตามระยะเวลาประกัน ดังนั้นจึงไม่ควรทิ้งคู่มือเด็ดขาด

เมื่อใดที่คุณต้องทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่ ทั้ง 5 เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องควรระวังที่คุณควรรู้ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความประมาทในการใช้งานที่ต้องมีความปลอดภัย จึงไม่ส่งผลกระทบใด ๆ และลดอัตราความเสียหายกับการสูญเสียได้มากขึ้น

วิธีการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.