Select Page

5ขั้นตอนการคำนวณค่าไฟ เพื่อเลือกเครื่องปั่นไฟให้เหมาะสม

}

December 11, 2021

l

Admin Bangkokgen

สำหรับการเลือกซื้อ “เครื่องปั่นไฟ” ให้เหมาะสมกับงานของคณ จำเป็นต้องรู้ค่ากระแสไฟ ของงานนั้นๆ ไปดู 5 ขั้นตอน วิธีการคำนวณง่ายๆ แบบง่ายๆกัน เพื่อเป็นแนวทาง ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

การคำนวณค่าไฟ เพื่อเลือกเครื่องปั่นไฟ

1. ต้องรู้ก่อนว่า จะซื้อเครื่องปั่นไฟ ไปเพื่ออะไร

  • เพื่อใช้แทนไฟหลวงเลย เนื่องจากไฟหลวงยังมาไม่ถึง และค่าใช้จ่ายในการขอค่อนข้างสูงมาก ถ้าหากจะใช้แทนไฟหลวงเลย ควรจะมีเครื่องปั่นไฟ 2 ตัว เพื่อสลับกันใช้งาน
  • เพื่อใช้เป็นไฟสำรองในบ้าน เมื่อไฟดับ
  • เพื่อใช้กับอุปกรณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
  • เพื่อใช้ในงานภาคสนาม

2. พอรู้แล้วว่าใช้เพื่ออะไร คราวนี้ก็มาแจกแจงรายละเอียด

  • เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อะไรบ้าง ที่เราต้องการใช้งาน
  • อุปกรณ์ดังกล่าว มีอย่างละกี่ตัว
  • อุปกรณ์ตัวนั้นๆ ใช้ไฟกี่วัตต์
  • สถานที่ที่จะนำไปใช้ ต้องเดินสายไฟห่างไป ประมาณเท่าไหร่

3. เมื่อจำแนกอุปกรณ์ออกมาแล้ว ให้แยกออกมาเป็น 2 ประเภทคือ

  • อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง หรือความร้อน ไม่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ โดยอุปกรณ์ประเภทนี้ หาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ง่าย สามารถรวมค่าวัตต์ออกมา แล้วไปหาซื้อ ตามขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นๆได้เลย
  • อุปกรณ์ประเภทมีมอเตอร์ เป็นส่วนประกอบ เช่น ปั๊มน้ำ แอร์ โดยอุปกรณ์ประเภทนี้ ไม่ง่ายเท่าไหร่ เนื่องจากต้องเผื่อค่าความปลอดภัย เวลาสตาร์ทครั้งแรก ครั้งที่สอง ประมาณ 4-5 เท่าด้วย

4. จากนั้นให้นำค่าไฟฟ้า ที่แสดงหน่วยเป็นวัตต์ ของอุปกรณ์ดังกล่าว มาบวกรวมกันทั้งหมด ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์ ให้คูณ 4 หรือ 5 ไว้ด้วย

เช่น อุปกรณ์รวมๆ บวกกันแล้วได้ 3500 + 4200 = 7700 วัตต์

จากนั้นเอา 1000 หาร เพื่อทำให้เป็นกิโลวัตต์ จะได้เป็น 7.7 กิโลวัตต์

โดยส่วนมากหน่วยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นิยมใช้กัน 2 แบบ คือ

KW หรือ กิโลวัตต์

KVA หรือ กิโลโวลต์แอมป์ ค่านี้ได้จากนำ KW หารด้วย 0.8

*** หมายเหตุ 1KW = 0.8 KVA

10 KW = 8 KVA

**** หากมีข้อสงสัย เรื่องการคำนวณค่าไฟ และขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับงานของคุณ หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ การเช่า/ซื้อ สามารถติดต่อได้ ที่นี่

5. จากนั้นหารุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใกล้เคียงกับไฟฟ้าที่เราใช้ แนะนำให้เป็นตัวเลขที่มากกว่า ที่เราคำนวณได้

*** ข้อควรระวัง อย่าพยายามประหยัดแบบผิดวิธี ด้วยการลดตัวเลขลง เพราะถ้าไฟซื้อรุ่นที่มีขนาดเล็กแล้ว จะใช้งานไม่ได้จริงๆ และเวลาเสียทีนั้น ก็ต้องส่งซ่อม เสียค่าซ่อม เสียเวลา และค่าขนส่ง

โดยบริษัท บางกอกเจน มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งมือ1 และมือสอง พร้อมให้บริการ อีกทั้งเรายังมีสาขาทั้วประเทศ รับรองว่าทั้งราคา และคุณภาพ ดีกว่าที่อื่นอย่างแน่นอน

เครื่องปั่นไฟมือสอง

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *