Select Page

เครื่องปั่นไฟมีกี่รูปแบบ ควรนำมาใช้งานกับสถานที่ใดบ้าง

เครื่องปั่นไฟหรือที่ถูกเรียกกันในการใช้งานทั่วไป คือ เครื่องปั่นไฟ เริ่มมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น รวมไปถึงความนิยมใช้ในบ้านเรือน เพราะจะเป็นตัวช่วยทำให้สามารถสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ ช่วงที่ไฟฟ้าหลักเกิดปัญหาดับ กะทันหันได้ เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ กับไฟฟ้าเมนหลัก จะมีการเชื่อมต่อสู่เครื่องปั่นไฟ เพื่อยังคงสามารถใช้งานไฟฟ้าได้ตามปกติ จึงป้องกันความเสียหายในหลายด้าน เมื่อไฟฟ้ากระแสหลักต้องดับลงได้เป็นอย่างดี

การใช้งานเครื่องปั่นไฟในปัจจุบัน มีกี่รูปแบบ

การคิดค้นและผลิตเครื่องปั่นไฟมีการพัฒนาให้สามารถ ใช้งานได้อย่างสะดวกและมีความเสถียรมากขึ้น แต่โดยรูปแบบของเครื่องปันไฟแล้วจะมีซองแบบหลักที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ

1.เครื่องกระแสตรง

เครื่องปั่นไฟหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรง จะเป็นการใช้เครื่องกลรับพลังงานภายนอกเข้ามา เพื่อปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้หลักการแรงเคลื่อนของไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดการเหนี่ยวนำ โดยจะใช้ตัวนำในการเคลื่อนที่เพื่อตัดผ่านสนามแม่เหล็กในรูปแบบของ Split Ring หรือที่ถูกเรียกว่า Commutator จะทำให้เกิดแรงเคลื่อน จนไฟฟ้ากระแสสลับจะมาที่ Commutator และจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อส่งออกไปสู่วงจรภายนอกและจะต้องผ่านการแปลงถ่าน โดยเครื่องปั่นไฟกระแสตรงจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ กระแสตรงแบบกระตุ้นภายนอกและกระแสตรงแบบกระตุ้นในตัว โดยทั้งคู่จะมีการสร้างสนามแม่เหล็กหรือที่ถูกเรียกว่าฟิวส์ ที่จะมีลักษณะยึดติดอยู่กับที่และจะไม่มีการเคลื่อนที่ แต่จะเป็นส่วนของอาร์เมเจอร์เคลื่อนที่แทน พร้อมการใช้ Commutator ของเครื่องเพียงแค่วงเดียว โดยจะสัมผัสกับช่วงของแปรงถ่านและเป็นตัวเชื่อมต่อสู่กระแสไฟฟ้าตรง เพื่อนำออกจ่ายภายนอกต่อไป

2.เครื่องกระแสสลับ

เครื่องปั่นไฟแบบกระแสสลับ จะมาในรูปแบบของเครื่องกลที่รับพลังงานจากภายนอก แล้วนำมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้หลักการแรงเคลื่อนของไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ โดยจะอาศัยตัวนำที่เคลื่อนผ่านสนามแม่เหล็ก และจะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกับกระแสตรง เพียงแต่จะเกิดการสลับแบบไม่จำเป็นต้องมีคอมมิวเตเตอร์หรือวงแหวนใด ๆ เมื่อขดลวดอาร์เมเจอร์เริ่มมีการหมุนตัว กระแสไฟฟ้าจะวิ่งกลับเข้าสู่วงจร พร้อมกลายเป็นแรงเคลื่อนของไฟฟ้ากระแสสลับที่จะไหลส่งวงจรภายนอกผ่านทางแปรงถ่าน

5 ประเภทเครื่องปั่นไฟที่คนกำลังต้องการใช้งาน ควรรู้

สำหรับการใช้งานเครื่องปั่นไฟที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะมีอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน โดยจะถูกออกแบบมาให้ใช้งานอย่างเหมาะสมในแต่ละสถานที่  ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

1.เครื่องดีเซล

เครื่องปั่นไฟแบบดีเซล จะเหมาะสำหรับสถานที่เปิดโล่งหรือมีพื้นที่เพียงพอในการตั้ง เพราะมีขนาดใหญ่และสามารถใช้งานได้กับธุรกิจที่ต้องใช้ไฟหนักทุกวัน จะถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ดี ให้กระแสไฟแทนกระแสหลักอย่างสม่ำเสมอ อะไหล่หาซ่อมได้ง่าย และราคาไม่สูง พร้อมให้ความแข็งแรงทนทานดี แต่ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่มาก ดังนั้นจึงต้องใช้พื้นที่ในการตั้งพอสมควรและจะต้องเป็นจุดที่ระบายความร้อนได้ดี ที่สำคัญคือจะต้องดูแลรักษาเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหาย

Add Line : @Bangkokgen Add Line : @Bangkokgen

2.เครื่องเบนซิน

เครื่องปั่นไฟแบบเบนซินจะใช้ งานได้อย่างหลากหลาย รองรับการใช้น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ โดยในปัจจุบันถูกออกแบบให้สามารถใช้พลังงานน้อยลง จึงเป็นเครื่องที่เหมาะต่อการใช้งานภายในบ้านเรือน โดยเป็นการใช้สำหรับสำรองไฟ การใช้งานสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 4 ชั่วโมง เครื่องจะมีขนาดเล็กกะทัดรัด ตั้งได้ในพื้นที่บ้านอย่างเหมาะสม น้ำหนักไม่สูง จึงให้การใช้งานที่ค่อนข้างคล่องตัว ราคาไม่แพง การดูแลรักษาง่าย แต่เมื่อใช้ไปในระยะเวลานานหรือไม่ค่อยได้ใช้อาจจะเกิดปัญหาสตาร์ทติดยากได้เช่นกัน

3.เครื่องอินเวอร์เตอร์

เครื่องปั่นไฟแบบอินเวอร์เตอร์ หรือที่ถูกเรียกว่าเครื่องพกพา จะถูกพัฒนามาจากทั้งเครื่องแบบเบนซินและดีเซล แต่เป็นการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ที่ผสมผสานเข้ากับเครื่องปั่นไฟ ทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นและใช้เสียงที่เงียบลงกว่าเดิม พกพาไปใช้งานได้หลายที่อย่างสะดวก พร้อมการผลิตกระแสไฟที่มีความสม่ำเสมอมากขึ้น และมีให้เลือกทั้งขนาดพกพา ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 22 กิโลกรัมไปจนถึง 100 กิโลกรัมขึ้นไป

4.เครื่องโซลาร์เซล

เครื่องปั่นไฟแบบโซล่าเซลล์ จะมาในรูปแบบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าหลัก ตัวเครื่องจะมีการดัดแปลงและใช้เทคโนโลยีผสมผสาน ระหว่างการเชื่อมต่อแผงโซล่าร์เซลกับเครื่องปั่นไฟ ให้กลายมาเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้าตรงและมีตัวควบคุมแรงดันและประจุไฟฟ้า ที่จะเข้าไปเก็บไว้ภายในแบตเตอรี่ โดยจะเป็นการสะสมพลังงานมาจากพลังของแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับการใช้ในแคมป์กลางแจ้งหรือใช้เป็นเพียงพลังงานสำรอง ซึ่งจะสะดวกต่อการติดตั้งและพกพา เพราะมีน้ำหนักเบา ที่สำคัญคือไม่ต้องเปลืองเงินมาก เพราะไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงใด ๆ แต่ราคาของการติดตั้งจะค่อนข้างสูงและใช้งานไฟฟ้าได้ค่อนข้างจำกัด

5.เครื่องแบตเตอรี่

เครื่องแบบแบตเตอรี่จะมีขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้ แต่จะต้องใช้พลังจากแบตเตอรี่มากพอสมควร กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจะค่อนข้างบริสุทธิ์ เพราะจะต้องใช้แบตเตอรี่เพื่อการผ่านกระแสไฟฟ้า การใช้งานง่าย และมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย เพียงแต่ราคาจะค่อนข้างสูงและใช้ไฟได้จำกัด

เครื่องปั่นไฟในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพและลดขนาดให้เล็กลง เพื่อสามารถตั้งภายในสถานที่ต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น แต่ถ้าเป็นในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่าง ๆ การเลือกใช้เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่แบบเครื่องดีเซล ยังคงมีความจำเป็น เพราะการสำรองไฟจะทำได้มากกว่า ดังนั้นก่อนซื้อมาใช้ควรดูทั้งเรื่องสถานที่ในการตั้งและความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปลืองงบมากเกินไป

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.