Select Page
เปิดตัวรถบูมลิฟต์ไฟฟ้า สมาชิกใหม่ของDingli และความสูงในการทำงาน 16-30.3เมตร

เปิดตัวรถบูมลิฟต์ไฟฟ้า สมาชิกใหม่ของDingli และความสูงในการทำงาน 16-30.3เมตร

สมาชิกใหม่ BA22ERT  ของDingli เมื่อเร็วๆนี้ มีการพัฒนาเพื่อที่จะมุ่งมั่นเข้าสู่ยุคของไฟฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ได้มีการเปิดตัว รถบูมลิฟต์ไฟฟ้าที่Dingliพัฒนาด้วยตนเอง 7ชุดพร้อมความสูงในการทำงานตั้งแต่ 24.3ถึง30.0เมตร และแบบขากรรไกรไฟฟ้า...