Select Page

รถกระเช้าแบบ Boom & Scissors Lift คืออะไร?

รถกระเช้าเป็นรถประเภทหนึ่ง ที่ถูกทำขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานเฉพาะด้าน โดยจะมีแตกออกเป็นหลายประเภท แต่ที่กำลังได้รับความนิยม คือ รถกระเช้าแบบ Boom Lift และ Scissors Lift หรือ X-Lift ที่ถือเป็นรถกระเช้ารุ่นใหม่ ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานภายในพื้นที่เฉพาะได้ง่ายมากขึ้น...