Select Page

เครื่องปั่นไฟมีกี่รูปแบบ ควรนำมาใช้งานกับสถานที่ใดบ้าง

เครื่องปั่นไฟหรือที่ถูกเรียกกันในการใช้งานทั่วไป คือ เครื่องปั่นไฟ เริ่มมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น รวมไปถึงความนิยมใช้ในบ้านเรือน เพราะจะเป็นตัวช่วยทำให้สามารถสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ ช่วงที่ไฟฟ้าหลักเกิดปัญหาดับ กะทันหันได้ เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ...
ไฟดับทำอย่างไร? เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินช่วยได้ 100%

ไฟดับทำอย่างไร? เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินช่วยได้ 100%

ถ้าหากเกิดกรณีไฟฟ้าดับ อย่างกะทันหัน โรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ ในกระบวนการผลิต และควบคุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวส่วนใหญ่ จะมีความไวต่อ ความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า...