Select Page

การเลือกเครื่องปั่นไฟ

เลือกเครื่องปั่นไฟอย่างไรให้คุ้มราคามากที่สุด เครื่องปั่นไฟหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีชื่อตามสากลว่า Generator สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ จึงถูกผลิตออกมาหลายขนาด เพื่อให้ใช้ได้ทั้งภายในบ้านเรือน, โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้า, ธุรกิจต่าง ๆ...

เครื่องปั่นไฟมีกี่รูปแบบ ควรนำมาใช้งานกับสถานที่ใดบ้าง

เครื่องปั่นไฟหรือที่ถูกเรียกกันในการใช้งานทั่วไป คือ เครื่องปั่นไฟ เริ่มมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น รวมไปถึงความนิยมใช้ในบ้านเรือน เพราะจะเป็นตัวช่วยทำให้สามารถสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ ช่วงที่ไฟฟ้าหลักเกิดปัญหาดับ กะทันหันได้ เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ...
เครื่อง​ปั่นไฟเบนซิน​ vs เครื่องปั่นไฟ​ดีเซล ต่างกันยังไง​ แบบไหนเหมาะกับงานของคุณมากกว่ากัน?

เครื่อง​ปั่นไฟเบนซิน​ vs เครื่องปั่นไฟ​ดีเซล ต่างกันยังไง​ แบบไหนเหมาะกับงานของคุณมากกว่ากัน?

เครื่องปั่นไฟดีเซล จะให้กำลังที่สม่ำเสมอ มีความทนทานกว่าเครื่องปั่นไฟ ชนิดอื่น มีการดูแลรักษาจะยากกว่า  อายุการใช้งานปกติ (จนกว่าจะเครื่องปั่นไฟเริ่มมีปัญหา คือ ประมาณ 5-6 ปี) ในขณะที่ เครื่องปั่นไฟเบนซิน นั้น ขนาดเล็กกระทัดรัด เบา และคล่องตัวกว่า ที่สำคัญ ใช้งานและ...