Select Page
8เหตุผลทำไมจึงเลือกใช้ เครื่องอัดลม KAESER

8เหตุผลทำไมจึงเลือกใช้ เครื่องอัดลม KAESER

เครื่องอัดลม KAESER มีดีอย่างไร? บริษัทมีอายุ 100 ปีในปี 2562 ซึ่งมีการทำ R&D อย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทที่ทำแต่ธุรกิจปั๊มลม เครื่องลม จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงผลิตที่เยอรมัน และใช้ส่วนประกอบจากประเทศในยุโรปส่วนใหญ่...